WELKOM OP DE WEBSITE VAN
BSC Hickory

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering

Maandagavond 6 februari stond de Algemene Ledenvergadering gepland. Ongeveer twintig leden waren aanwezig om het afgelopen seizoen te bespreken en vooruit te kijken op komend seizoen. De ALV werd afgesloten met een borrel.

Voorzitter Geert te Brummelstroete opende de ALV en heette iedereen welkom. Aan de hand van een powerpoint werden de leden meegenomen tijdens de vergadering. Jort ten Berg, de penningmeester, presenteerde de financiën. Hij gaf aan dat wij nog steeds een gezonde club zijn waarbij de financiën weer in lijn liggen met de situatie van voor corona.

Hickory Hounds

Een belangrijk punt op de agenda was ledenaanwas. Afgelopen jaar is een wervingsactie op touw gezet om meer jeugd aan het honkballen te krijgen. Dit heeft geresulteerd in 6 fanatieke nieuwe spelers. Helaas onvoldoende om op dit moment de competitie mee in te gaan. Tijdens de ALV is dit punt van aandacht uitgebreid besproken. Iedereen is zich ervan bewust dat de jeugd de toekomst heeft. Vandaar dat is afgesproken om ook komend seizoen met z’n alleen in te zetten om jeugd naar onze mooie vereniging te trekken. Na de rondvraag werd de ALV door Geert gesloten werd een borrel gedronken op het komende seizoen.

Mochten naar aanleiding van de ALV nog vragen zijn of wil je weten wat besproken is. Neem dan contact op met het bestuur. Zij zijn bereidt om nadere uitleg te geven!