WELKOM OP DE WEBSITE VAN
BSC Hickory

Statuten & Reglementen

Privacyverklaring

Bewust en onbewust deelt iedereen persoonsgegevens. Ook als je lid wordt van een vereniging deel je deze gegevens. Wij vinden het belangrijk dat we als vereniging goed omgaan met jouw gegevens. Daarom hebben we in een privacyverklaring vastgelegd welke gegevens we hebben vastgelegd en wat we hiermee doen.

Gedragscode vrijwilligers

BSC Hickory draait op de inzet en inspanningen van vrijwilligers, daarom zijn de vrijwilligers heel belangrijk voor onze vereniging. Wel verwachten we dat onze vrijwilligers zich houden aan bepaalde regels. Hiervoor hebben we een gedragscode vrijwilligers opgesteld. Iedere vrijwilligers wordt geacht zich aan deze gedragscode te houden.

Wil ook jij graag wat voor de vereniging doen, bijvoorbeeld helpen met clinics, trainingen geven, activiteiten organiseren of in het bestuur zitten? We horen het graag!! Neem dan contact op met een van de bestuursleden. Alle ideeen zijn welkom!

Contributiereglement

Zoals bij elke vereniging, betaal je ook bij Hickory contributie. In het contributiereglement lees je welke contributie voor jou van toepassing is en wat de voorwaarden zijn voor je lidmaatschap.

Ben je nog geen lid, maar wil je dit wel worden. Dan kun je hier het aanmeldingsformulier vinden.

Vertrouwenspersoon binnen BSC Hickory

Bij BSC Hickory willen we een (sociaal) veilige honk- en softbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan honkballen. Dit betekent dat we er samen alles aan moeten doen om zaken als agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenste zaken moeten voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat misschien als grapje bedoeld wordt, kan voor een ander als ongewenst worden ervaren. Iemand hier rechtstreeks op aanspreken is een mogelijkheid, maar dit is niet voor iedereen gemakkelijk en heeft soms ook niet het gewenste resultaat. Ook kunnen gevoelens van onmacht, woede, angst of schaamte een reden zijn om deze persoon er niet op aan te spreken. Daarom is het goed dat je in die gevallen terecht kunt bij een vertrouwenspersoon, een persoon die niets doorvertelt en een geheimhoudingsplicht heeft.

Ook binnen BSC Hickory hebben we een vertrouwenspersoon. Mocht je behoefte hebben om met iemand te praten over dingen die zijn voorgevallen, dan kun je contact opnemen met Frederik ten Berg (tel. 06 82 22 42 44). Frederik gaat dan kijken of hij samen met jou een oplossing kunnen vinden. Komen jullie er samen niet uit, dan gaat hij met je overleggen wat er verder gedaan kan worden om het probleem op te lossen.

Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten BSC Hickory over onacceptabel gedrag binnen de vereniging via het Vertrouwenspunt Sport van heet NOC*NSF via het telefoonnummer 0900 202 55 90.

Een uitgebreide beschrijving van de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon vind je hier.

Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Geachte leden,

Door het seizoen heen maakt Hickory gebruik van beeldmaterialen zoals filmpjes en foto’s van de wedstrijden, toernooien en andere activiteiten die door Hickory worden georganiseerd zoals de dropping, barbecues en seizoen afsluitingen.
In het kader van de Wet op de Privacy behoren wij hiertoe iedereen om toestemming te vragen hiervoor. We verzoeken jullie dit formulier in te vullen en aan ons te retourneren op de eerstvolgende training.